Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa

Những khách đi tour du lịch Trung Quốc rất quan trọng việc hiểu thêm lịch sử Trung Quốc. Bài viết này sẽ giúp khách du lịch biết thêm về giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa.

Ngày 1 tháng 1, 1912, Tôn Dật Tiên chính thức tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc và lên làm Tổng thống lâm thời tại Nam Kinh. Nhưng quyền lực ở Bắc Kinh đã rơi vào tay Viên Thế Khải, người đã kiểm soát được toàn bộ Bắc Dương Quân, lực lượng quân sự mạnh nhất ở Trung Quốc thời đó.

Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa

Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa

Để ngăn chặn nội chiến và những can thiệp có thể xảy ra từ phía bên ngoài gây phương hại cho nhà nước Cộng hòa non trẻ, Tôn Dật Tiên đồng ý với đề xuất của Viên Thế Khải về việc thống nhất đất nước dưới quyền kiểm soát của một chính phủ do Viên Thế Khải cầm đầu. Ngày 10 tháng 3 tại Bắc Kinh, Viên Thế Khải tuyên thệ nhậm chức trở thành Tổng thống lâm thời thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc.

Một áp phích kỷ niệm vị Tổng thống vĩnh viễn của Trung Hoa Dân Quốc Viên Thế Khải và Tổng thống lâm thời của nhà nước Cộng hoà Tôn Dật Tiên.

Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa

Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa nền cộng hòa mà Tôn Dật Tiên và các đồng chí của mình theo đuổi dần hình thành. Dù có nhiều đảng phái chính trị và mọi đảng đều đua tranh nhằm nắm quyền quản lý quốc gia, các nhà cách mạng thiếu một quân đội, và quyền lực của Viên Thế Khải vượt trội so với Quốc hội. Viên Thế Khải sửa đổi hiến pháp với tham vọng trở thành lãnh đạo độc tài. Tháng 8 năm 1912 Quốc Dân Đảng được Tống Giáo Nhân, một trong những đồng chí của Tôn Dật Tiên thành lập. Đây là tập hợp của nhiều đảng nhỏ gồm cả Đồng Minh hội của Tôn Dật Tiên.

Giai đoạn đầu của nhà nước CHND Trung Hoa

Trong những cuộc bầu cử toàn quốc được tổ chức vào tháng 2 năm 1913 để bầu ra một quốc hội lưỡng viện mới, các chiến dịch của Tống chống lại bộ máy của Viên Thế Khải với chính đảng ủng hộ ông ta là Đảng Dân chủ, do Lương Khải Siêu lãnh đạo. Tống là một nhà chính trị tài ba và Quốc Dân Đảng nắm đa số ghế tại quốc hội.

Pin It

Comments are closed.