Hệ thống sân bay Quốc tế tại Trung Quốc

Dưới đây là hệ thống sân bay Quốc tế tại Trung Quốc. Quý khách có thể tham khảo và đưa vào cẩm nang du lịch Trung Quốc của mình khi đi tour du lịch Trung Quốc.

Hệ thông sân bay quốc tế tại Trung Quốc

Hệ thống sân bay Quốc tế tại Trung Quốc

Sân bay Bắc Kinh. (Đi tour du lịch Trung Quốc nên đến đây sẽ đi được nhiều nơi)

Sân bay quốc tế tại Trung Quốc: Lạc Cương Hợp Phì.

Sân bay ở Trung Quốc

Sân bay quốc tế Truân Khê Hoàng Sơn.

Sân bay quốc tế Đại Phòng Thân Trường Xuân.

Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba.

Ngoài ra còn có rất nhiều sân bay quốc tế tại Trung Quốc khác như:

Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu.

Sân bay quốc tế Vĩnh Cường Ôn Châu.

Sân bay quốc tế Xương Bắc Nam Xương.

Sân bay quốc tế Chính Định Thạch Gia Trân.

Sân bay quốc tế Tân Trịnh Trịnh Châu.

Toàn cảnh bên ngoài 1 sân bay

Sân bay quốc tế Thái Bình Cáp Nhĩ Tân.

Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu.

Sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á.

Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán.

Sân bay quốc tế Hoàng Hoa Trường Sa.

Sân bay quốc tế Hồng Kông (Chek Lap Kok).

Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên.

Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương.

Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh.

Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô.

Ngoài ra Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có 4 sân bay trung tâm nằm trong mạng lưới các cảng hàng không trong nước, nối với các cảng hàng không trên thế giới và trong nước. Chúng tôi sẽ kể đến 2 sân bay:

 

  • Sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh
  • Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu

 

Pin It

Comments are closed.